Hansacup sin historie

Hansa Cup ble arrangert første gang i 1975. Da var det bare seniorklasser.

Allerede året etter kom miniklasser på plass. Fortsatt ble hele turneringen arrangert på en helg i Åstveithallen. I 1977 gikk det meste i Landåshallen, men jeg mener det i alle fall var en hall til (var det Åstveithallen?) i bruk. I 1978 var det klasser for gutter/jenter og junior -- tror kanskje juniorklassene var kommet på plass tidligere. Og i 1978 var det i alle fall Oslolag med -- det kan også ha vært på plass før. De tilreisende ble innkvarterte på Ulriken skole, og det ble gjort en stor innsats av deltakere og foreldre med å tilberede all mat på skolekjøkkenet på Ulriken skole. Ulrikens medlemmer stod for de aller fleste arrangementsfunskjoner, og det var flere eksempler på medlemmer som fungerte som dommere "hele" dagen, for etterpå å stille som nattevakter på Ulriken skole. Vi så dem igjen som dommere forholdsvis tidlig dagen etter.
I 1977 eller 1978 var turneringen blitt Norges største basketballturnering. Og det har den vært hele tiden siden.

Landåshallen var turneringens kjerne på slutten av 1970-tallet. Finalene, der det ofte var et Bergens- og et Oslo-lag som møttes, samlet et stort antall tilskuere. Steminingen var høy, og alle tilskuerplasser, ribbevegger inkludert, var tatt i bruk. Finalekampene ble spilt på stor bane -- ellers ble alle kamper spilt på små baner (på tvers av hallen).

Tidlig på 1980-tallet flyttet hovedarenaen til Haukelandshallen. Den gangen var det bare kurver (og oppmerking) på en bane (bane 3) der. Heldigvis fantes en del mobile stativer i andre haller i Bergen, så ved en større transportoperasjon fikk vi på plass 4 baner i hallen. Som alle i alle fall var i nærheten av offisielle mål.

Basketball har alltid blitt spilt med effektiv tid. Derved kan det være litt uforutsigbart hvor lang tid kampene tar. På 70- og 80-tallet var det mange turneringer som brukte ineffektiv tid. Dette åpnet for taktisk spill mot slutten av kampene, og var ikke populært blant spillere og trenere.
Etter hvert ble vi ganske flinke til å sørge for effektiv kampavvikling -- av og til kanskje litt mer effektiv enn den burde være. Rekorden ble kanskje satt i Laksevågshallen tidlig på 80-tallet, da en kjent dommer fungerte som hovedansvarlig og tidtaker -- og avviklet 2x10 minutter effektiv tid + 3 min pause på 17 minutter. Det hjalp med en klokke uten glass -- og en hissig vaktmester som utvetydig ga beskjed om at vi alle måtte være ute av hallen 20 minutter etter at kampen startet...

Med arrangement i Haukelandshallen kom også bruk av lystavler. Dette ga utvilsomt bedre informasjon -- og stilte større krav til sekretariatene..

Hansa Cup fortsatte å vokse gjennom 80- og 90-tallet. Hansa bryggeri hadde vært sponsor fra starten, men trakk seg i 1992. Da skiftet turneringen navn, først til Champion Cup, seinere til Topp Cup (1999), tilbake til Champion Cup (2003). Midt på 2000-tallet var sponsortilgangen vanskelig, ingen turneringssponsor ble funnet, og turneringen vendte (nesten) tilbake til sitt gamle navn (men nå som Hansacup i ett ord) fra 2005.

På 1990-tallet gjorde overnatting på hotell sitt inntog, siden også på ungdomsherberge. Varm mat ble kjøpt fra profesjonelle leverandører -- men fortsatt ble alle måltider (frokost, middag og kvelds) servert i Haukelandshallen sal 1 -- middag ble også servert omkring i andre haller der det var aktivitet.

Svært mange personer har gitt uvurderlige bidrag til å holde turneringen i gang. Noen har likevel trukket større lass enn andre. Fra begynnelsen av var det mange som tenkte "Hansa Cup" betydde "Hans Brundtlands Cup" -- ingen av deltakerne kunne tvile om hvem som trakk i trådene.... Siden har andre trådd til -- men på 40 år har vi hatt fire personer fra klubben som har hatt ansvaret (og vært høyt og lavt i hallene mens arrangementet har pågått)  -- Hans Brundtland, Arild Buen, Christine Madsen og Torstein Monsen. Disse fortjener en stor takk i jubileumsåret!! (et mellomspill i 2004 skal forbigås i stillhet....)  Bortsett fra 2004 (med krefter utenfor klubben), har Hans Brundtland og Håvard Helstrup hittil laget samtlige kampoppsett.

Turneringen nådde sin hittil største oppslutning på 1990-tallet. I 1998 var 270 lag påmeldt, 570 kamper ble avviklet, og på det mest hektiske var det parallell aktivitet på 11 baner. Turneringen ble den gangen avviklet over 3 helger.

Begynnelsen av 2000-tallet ble en stor nedtur. I 2003 og 2004 var det bare en håndfull lag som kom utenfra Bergen, og for første gang ble klasser ikke arrangert grunnet sviktende påmelding. Det tok seg litt opp igjen i årene som fulgte. Vi har så langt ikke nådd opp i 150 lag, men bortsett fra 2014 var vi alltid mer enn 140.

Helg 1 24. - 26. april 2020 U7 til U13 + Senior og Rullestol
Helg 2 1. - 3. mai 2020 U14 - U15 + U16NM

Sponsors