Info om Regler/Klasser

I alle kamper benyttes NBBFs ordinære spilleregler for den berørte årsklasse, med de unntak som er eksplisitt oppgitt nedenfor. 

TURNERINGSFORM 

I alle klasser med finalespill deles lagene i puljer med 3-4 lag, etterfulgt av sluttspill. Alle lag gar videre fra puljespillet, og alle lag er garantert 3 kamper. 

I klasser med lik premiering deles lagene i puljer slik at alle lag får 4-5 kamper. Avhengig av påmelding kan det bli akluelt å sette opp enkeltkamper mot lag i andre puljer 

I klassene U9 og U10 registreres ikke resultater. Det arrangeres ikke andre aktiviteter knyttet tit kampene enn selve kampavviklingen. 

SPILLETID 

Spilletid i rullestol- og seniorklasser, samt U 18, U16, U15 og U 14 er 2x 12 minutter effektiv tid, 3 min minutters pause. 

I klassen U 13 spilles 6x4 min minutter effektiv tid, I min pause mellom periodene. 

1 klassene U11 og U 12 spilles 6x4 minutter ineffektiv tid. l min pause mellom periodene 

I klassene U7-U 10 spilles 4x5 minutter ineffektiv tid, 1 min pause mellom periodene 

UTVISNING 

I klassene U 14, U 15, U16, U 18, senior og rullestol utvises spillere etter 4. personlige feil. 

LAGFEIL 

I klasser med 2x12 minutters spilletid praktiseres skudd på 8. lagfeil. 

TIME-OUT 

I klasser med 2x 12 minutter spilletid tillates lagene 1 time-out per lag per omgang. I U13 tillates hvert lag en time-out i 1. ell er 2. periode, og en time-out i 3. eller 4. periode. 

EKSTRAOMGANGER 

Alle ekstraomganger varer i 3 minutter. Hvert lag tillates en time-out per ekstraomgang. 

SKUDDKLOKKE 

24/14-sekunds-regelen administreres av dommerne.

SPILLEBERETTIGELSE 

En spiller kan bare spille pa ett lag i samme årsklasse (selv om klubben stiller flere lag i samme klasse). Det er tillatt å spille på flere lag i andre (eldre) Arsklasser, men det blir ikke tatt hensyn til dette i kampoppsettet. 

Gjestespill er bare tillatt etter skriftlig søknad til hovedsekretariatet, og bare i senior- og rullestolklasser. 

LAGOPPSTILLING 

Lagoppstilling skal leveres i Hovedsekretariatet i hallen senest 20 min før lagets furste kamp. I de øvriger kamper vii samme lagoppstilling bli påført, dersom ikke lagleder gjør oppmerksom på evt. endringer seinest 20 min. før kampstart. 

Helg 1 24. - 26. april 2020 U7 til U13 + Senior og Rullestol
Helg 2 1. - 3. mai 2020 U14 - U15 + U16NM

Sponsors